Կայքի հին տարբերակը
«Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲԸ-ն պահպանել է վարկանիշը (11.05.2011)

Հիշեցնենք, որ ձեռնարկության վարկանիշը շնորհվում է՝ ելնելով ֆինանսատնտեսական գործունեության գնահատականի և որակական գնահատականի միջինացված արժեքներից: